Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2022 10 16
Paskelbta: 2022-10-15 09:58:55

 

Šis sekmadienis - spalio 16 d. - XXIX eilinis sekmadienis.

Pirmadienį, spalio 17 d., Bažnyčia mini Šv. Ignacą Antiochietį, vyskupą, kankinį.
Antradienį, spalio 18 d. - Šv. Luko, evangelisto, šventė.

Artėja Visų šventųjų iškilmė, lapkričio 1 d., ir visų Mirusiųjų paminėjimo diena, lapkričio 2 d. Lapkričio 1 d. pamaldos mūsų bazilikoje: 8.00, 9.30, 11.00, 12.00 ir 17.00 val. po jų GEDULINĖ PROCESIJA. (18.00 val. šv. Mišių nebus); Lapkričio 2 d. pamaldos sekmadienio tvarka - 18.00 val. maldoje palydi Česlovo Sasnausko choras.

Vėlinių oktavos (aštuondienio) šv. Mišioms už mirusiuosius šiandien ir ateinančius sekmadienius galima paaukoti bei savo intencijas užrašyti prie išėjimo iš bažnyčios, o šiokiadieniais - parapijos raštinėje jos darbo metu.

Džiaugiamės ir dėkojame visiems, kurie ateinate į baziliką kasdien kartu melstis šv. Rožinį ir primename, jog šį mėnesį Švč. Mergelės Marijos rožinis kalbamas: šiokiadieniais ir šeštadieniais - 17.30 val., o sekmadieniais - po 8.00 val. šv. Mišių.

Ateinantis sekmadienis - spalio 23 d. - Pasaulinė Misijų diena. Ta proga su dėkingumu prisiminsime visus, kurie savo gyvenimu liudija mums tikėjimą ir skatina juo gyventi, taip pat melsimės už misijas ir misionierius. Rinkliava bus skiriama misijų veiklai ir plėtrai paremti. 16.00 val. mūsų bazilikoje vargonininko iš Prancūzijos Florent Gallière koncertas.

Kviečiame papildyti mūsų bazilikos chorų gretas:
Sumos choras. (Gieda sekmadieniai 12.00 val. šv. Mišiose);
„Senjorų“ choras. (Gieda sekmadieniais 8.00 val. šv. Mišiose).
Kreiptis į vargonininkę Akvilę.

 

Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC

aukštyn