Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2010 m. vasario 21 d.
Paskelbta: 2010-02-21 15:57:30

 

1. Šiandien – pirmas Gavėnios sekmadienis. Prasidėjęs Gavėnios laikotarpis – ypatingas maldos, pasninko ir rūpinimosi vargstančiaisiais metas, skirtas pasiruošti Velykoms.

2. Stokojančius paremti visų pirmą reiktų savo aplinkoje. Parapijos mastu tai atlieka „Caritas“. Šiems tikslams auką galite skirti ir per budintį kunigą ar įmesti į „Caritas“ aukų dėžutę prie išėjimo iš bažnyčios.

3. Kiekvieną Gavėnios penktadienį kryžiaus kelių pamaldos vyksta 17.15 val., o sekmadienį – po sumos, apie 13.00 val. Privačiai tikintieji Kryžiaus kelius eina kiekvieną šiokiadienį 17.00 val.

4. „Graudūs verksmai“ giedami sekmadieniais po rytinių 8 val. šv. Mišių prie išstatyto Švč. Sakramento.

5. Gautas kasdienių liturginių skaitinių, maldų ir pamąstymų leidinys „MAGNIFICAT“, skirtas Gavėniai. Užsisakiusius ar susidomėjusius kviečiame užeiti į raštinę.

6. Šiandien po votyvos šv. Mišių 10.30 val. parapijos salėje vyks knygos ir kompaktinės plokštelės ,,Kaip Starapolė tapo Marijampole arba grafų Butlerių sugrįžimas” pristatymas. Renginyje giedos Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčios kantičkinių giesmių grupė, birbyne gros Darius Klišys. Maloniai kviečiame dalyvauti.


Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

aukštyn