Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2023 02 12
Paskelbta: 2023-02-11 08:56:42

 

Šis sekmadienis - vasario 12 d. - VI Eilinis sekmadienis. 

Pal. Jurgio Matulaičio minėjimas šiandien bus praleidžiamas, nes švenčiame Sekmadienį.

Antradienį, vasario 14 d., Bažnyčia mini Šv. Kirilą, vienuolį, ir Šv. Metodijų, vyskupą, Europos globėjus.

Ketvirtadienį, vasario 16 d. - Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Mūsų bazilikoje papildomos Šv. Mišios 12.00 val. Melsimės už Tėvynę ir taiką Europoje. Giedos Marijampolės Kultūros centro Česlovo Sasnausko kamerinis choras.

Kviečiame ir toliau nepamiršti naudotis Šv. Mišių lapeliais, kuriuos kiekvieną sekmadienį galite rasti bažnyčios gale.


Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC

 

aukštyn