Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2023 02 19
Paskelbta: 2023-02-18 09:39:53

 

 

Šis sekmadienis - vasario 19 d. - VII Eilinis sekmadienis.

Trečiadienį, vasario 22 d. - Pelenų dieną - privalomas pasninkas: t. y. ne tik susilaikoma nuo mėsiškų valgių, bet ir ribojamas maisto kiekis, sočiai pavalgant tik kartą per dieną. Pamaldų metu tikinčiųjų galvos barstomos pašventintais pelenais atgailos ženklan.

GAVĖNIA - septynių savaičių pasirengimo laikotarpis prieš Šv. Velykas yra rimties ir atgailos laikas. Todėl per visą gavėnią dera susilaikyti nuo triukšmingų pasilinksminimų, skirti daugiau laiko maldai ir apmąstymui. Svarbiausias atgailos, t. y. susitaikinimo su Dievu, žingsnis - išpažintis. Prašome neatidėti jos Gavėnios pabaigai. Kunigai klausyklose budi prieš kiekvienas šv. Mišias.

- KRYŽIAUS KELIO PAMALDOS - kiekvieną Gavėnios penktadienį, 17.15 val.
- „GRAUDŪS VERKSMAI“ giedami - kiekvieną Gavėnios sekmadienį po 8.00 val. Šv. Mišių.

Ketvirtadienį, vasario 23 d. Bažnyčia mini Šv. Polikarpą, vyskupą, kankinį.

Penktadienį, vasario 24 d. mūsų bažnyčioje - ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA, kuri vyks nuo 9.00 val. iki 17.00 val. Jungsimės į nuolatinės maldos grandinę Lietuvoje, meldžiant taikos Ukrainai ir Europai, už Bažnyčią, keliaujančią Sinodo keliu, bei pašaukimus. Atraskime valandėlę pabūti prieš Viešpatį - atnešti Jam savo rūpesčius, o ypač - kariaujančio pasaulio kančią.

Dėkojame visiems, kurie 2022 m. paskyrėte parapijai 1,2 procentus nuo gyventojų pajamų mokesčio (GPM). PRAŠOME tai padaryti ir šiais metais. Tai padaryti galima iki gegužės 1 d. tik elektroniniu būdu. Jei manote, kad nemokėsite to padaryti - kreipkitės į vienuolyno raštinę jos darbo metu - padėsime.

 

Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC

aukštyn