Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2023 02 26
Paskelbta: 2023-02-25 10:08:44

 

Šis sekmadienis - vasario 26 d. - I Gavėnios sekmadienis.

Šiandien - Lietuvos vyskupų konferencijos nutarimu visoje Lietuvoje bus renkamos aukos Ukrainos žmonėms paremti. Aukoms rinkti bažnyčios gale budės parapijos Carito savanoriai.

Prasidėjo Gavėnia - rimties ir atgailos laikas ruošiantis Šv. Velykoms. Svarbiausias šio pasiruošimo veiksmas - susitaikymas su Dievu išpažintyje. Kviečiame neatidėti jos Gavėnios pabaigai. Kunigai klausyklose budi prieš ir po kiekvienų šv. Mišių.

Gavėnios metu mūsų bazilikoje:
- Kryžiaus kelio pamaldos - kiekvieną penktadienį, 17.15 val.
- „Graudūs verksmai“ giedami - kiekvieną sekmadienį po 8.00 val. Šv. Mišių.

Šeštadienį, kovo 4 d. - Šv. Kazimiero, pirmojo Lietuvos globėjo, iškilmės.

Šios savaitės penktadienis ir šeštadienis - pirmieji mėnesio. Šv. Mišios į Švč. Jėzaus Širdį ir Švč. Mergelę Mariją aukotojų intencijomis 18.00 val.

Šeštadienį, kovo 4 d. 12 val. Pal. Jurgio Matulaičio muziejus kviečia į paskaitą „GENEROLAS BE ARMIJOS“ apie paskutinįjį baltąjį marijonų vienuolį Vincentą Senkų, jo tarnystę Marijampolės parapijos tikintiesiems ir nuopelnus lietuvybei.

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos nariai kviečiami į dvasinio susikaupimo susitikimą kovo 5 dieną 10.30 val. parapijos salėje.

Šeštadienį ir sekmadienį, kovo 4 - 5 dienomis Kauno klinikų Kraujo centras atvyksta į Marijonų vienuolyną. Reikalinga jūsų pagalba krauju sunkiai sergančiai Zinai Urbienei. Būtina registracija telefonu, nurodytu skelbimų lentoje.

 

Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC

aukštyn