Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2023 03 05
Paskelbta: 2023-03-04 09:05:58

 

Šis sekmadienis - kovo 5 d. - II Gavėnios sekmadienis. Taip pat - maldos už lietuvius pasaulyje diena. Maldoje ypatingai prisiminkime po pasaulį išsibarsčiusius mūsų tautiečius, ypač savo šeimų narius ir pažįstamus.

Prasidėjo Gavėnia - rimties ir atgailos laikas ruošiantis Šv. Velykoms. Svarbiausias šio pasiruošimo veiksmas - susitaikymas su Dievu išpažintyje. Kviečiame neatidėti jos Gavėnios pabaigai. Kunigai klausyklose budi prieš ir po kiekvienų šv. Mišių.

Gavėnios metu mūsų bazilikoje:
- Kryžiaus kelio pamaldos - kiekvieną penktadienį, 17.15 val.
- „Graudūs verksmai“ giedami - kiekvieną sekmadienį po 8.00 val. Šv. Mišių.

Primename, kad mūsų bazilikoje kiekvieną sekmadienį nuo 17.00 val. iki 18.00 val. Šv. Mišių vyksta Švč. Sakramento adoracija už taiką pasaulyje bei už pašaukimus į kunigystę ir pašvęstąjį gyvenimą.

(Šiandien, sekmadienį, kovo 5 d. Kauno klinikų Kraujo centras yra atvykęs į Marijonų vienuolyną. Reikalinga jūsų pagalba krauju sunkiai sergančiai Zinai Urbienei. Kas galėtų ir norėtų pagelbėti kviečiame į vienuolyno raštinę).

Sekmadienį, vasario 12 d., mūsų bazilikoje
minime Pal. Jurgį Matulaitį, kadangi ši diena yra sekmadienis išskirtinis minėjimas praleidžiamas.

 

 

Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC

aukštyn