Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2023 03 12
Paskelbta: 2023-03-11 08:22:08

 

Šis sekmadienis - kovo 12 d. - III Gavėnios sekmadienis.
Maldoje ypatingai prisiminkime katechumenus - suaugusiuosius, kurie viso pasaulio bažnyčiose ruošiasi priimti Krikšto sakramentą - nes nuo šios dienos jiems prasideda ypatingo pasirengimo laikas.

Pal. Jurgio Matulaičio minėjimas šiandien bus praleidžiamas,
nes švenčiame Sekmadienį.

Pirmadienį, Kovo 13 d. - Maldoje ypatingai prisiminkime Šv. Tėvą Pranciškų, nes šią dieną yra 10-osios jo išrinkimo popiežiumi metinės.

Šiais metais Šv.Juozapo, Švč. Mergelės Marijos Sužadėtinio iškilmė keliama į kovo 20 d. pirmadienį. Šv. Mišios bus aukojamos įprasta šiokiadienių tvarka.

Kiekvieną sekmadienį nuo 17.00 val. iki 18.00 val. kviečiame adoruoti Švč. Sakramentą ir melstis už taiką pasaulyje bei už pašaukimus į kunigystę ir pašvęstąjį gyvenimą.

 

 

Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC

aukštyn