Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2023 03 19
Paskelbta: 2023-03-18 08:08:05

 

Šis sekmadienis - kovo 19 d. - IV Gavėnios sekmadienis, vadinamas Laetare (Džiaukitės). Gavėnios viduryje Bažnyčia mums primena, kad atgailos ir pasninko tikslas - išlaisvinti širdį ir gyvenimą nuo to, kas veda į nelaisvę ir liūdesį ir atverti ją Jėzui, kuris, mirtimi ant kryžiaus ir prisikėlimu nugali nuodėmę, dovanoja laisvę ir veda į tikrąjį džiaugsmą.

Svarbiausias šio širdies išlaisvinimo žingsnis - nuodėmės atsisakymas, t.y. - susitaikymas su Dievu išpažintyje. Neatidėkite jos Gavėnios pabaigai.

Gavėnios metu mūsų bazilikoje:
- Kryžiaus kelio pamaldos - kiekvieną penktadienį, 17.15 val.
- „Graudūs verksmai“ giedami - kiekvieną sekmadienį po 8.00 val. Šv. Mišių.

Pirmadienį, kovo 20 d., švęsime Šv. Juozapo , Švč. Mergelės Marijos Sužadėtinio iškilmę. Šv. Mišios bus aukojamos įprasta šiokiadienių tvarka.

Šeštadienį, kovo 25 d., švęsime Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai iškilmę. Šv. Mišios bus aukojamos šeštadienio tvarka: 7.30, 8, 9 ir 18 val.

Balandžio 1 d., šeštadienį, parapijoje vyks Gavėnios susitelkimas (rekolekcijos).
Tema: „Prisiminti ir apmąstyti mūsų Išganytojo Jėzaus Kristaus kančią ir mirtį“.

Programa:
15.00
- Įvadas - katechezė.
15.15 - Švč. Sakramento Adoracija ir Susitaikinimas (Išpažintis).
16.15 - Šv. Mišios.
Atraskime laiko pabūti Viešpaties artumoje, žvelgti į Jį ir į save
Pasinaudokime proga priimti Susitaikinimo sakramentą - atlikti išpažintį.


Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC

 

aukštyn