Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 20010 m. vasario 28 d.
Paskelbta: 2010-02-28 01:07:25

 

1. Šiandien švenčiame antrąjį Gavėnios sekmadienį.

 2. Rytoj, pirmadienį, 10.30 val. mūsų bazilikoje melsimės už Marijampolės Vytenio bataliono karius ir jų šeimas. Gros Alytaus karinių pajėgų pučiamasis orkestras. Kviečiame dalyvauti.

3. Kovo 4 d., ateinantį ketvirtadienį, minėsime šv. Kazimiero, pirmojo Lietuvos globėjo, iškilmę. Papildomos šv. Mišios mūsų bažnyčioje bus 12.00 val.

4. Taip pat ateinantį ketvirtadienį Vilniuje vyskupo šventimai bus suteikti monsinjorui Arūnui Poniškaičiui. Norintiems dalyvauti šv. Kazimiero atlaiduose bei naujo vyskupo konsekracijoje organizuojama piligriminė kelionė į Vilniaus arkikatedrą baziliką. Autobusas išvyks kovo 4 d., 8.30 val. nuo bažnyčios. Registruotis prašome „Diemedžio“ parduotuvėje.

5. Kovo 5 ir 6 d., pirmąjį mėnesio penktadienį ir šeštadienį, kaip įprasta, papildomos šv. Mišios – 9.30 val.

6. Kitą sekmadienį, kovo 7 d., vargdienių seselių globojamų vaikų namų auklėtiniai kviečia į programėlę skirtą šv. Kazimiero minėjimui, kuri vyks mūsų parapijos salėje po votyvos (9.30 val.) bei moksleivių (11.00 val.) šv. Mišių. Visų apsilankiusių laukia šia proga suorganizuota vaikų darbelių mugė.

7. Taip pat ateinantį sekmadienį, kovo 7 d., sumos šv. Mišiose 12.00 val. mūsų bažnyčioje melsimės už vyskupo M. Valančiaus blaivystės sąjūdžio narius minint šios organizacijos įkūrėjo 209-ąsias gimimo metines. Šia proga jaunieji valančiukai duos blaivybės įžadus. Visus kviečiame pasimelsti šia intencija. 

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

 

aukštyn