Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2023 03 26
Paskelbta: 2023-03-25 11:20:00

 

Šis sekmadienis - kovo 26 d. - V Gavėnios sekmadienis. Maldos už seksualinės prievartos aukas diena.

Artėja Šv. Velykos. Ateinantis sekmadienis - balandžio 2 d. - KRISTAUS KANČIOS (VERBŲ) SEKMADIENIS. Juo prasideda Didžioji savaitė. Nepamirškime, jog svarbiausias pasirengimo šv. Velykoms žingsnis - susitaikymas su Dievu išpažintyje. Kviečiame pasistengti atlikti išpažintį iki Didžiojo Tridienio. Kunigai klausyklose budi prieš ir po kiekvienų šv. Mišių.

MŪSŲ BAZILIKOJE:
- Kryžiaus kelio pamaldos - penktadienį, 17.15 val.
- „Graudūs verksmai“ giedami - sekmadienį po 8.00 val. Šv. Mišių.

Šios savaitės šeštadienis - pirmasis mėnesyje. Šv. Mišios į Švč. Mergelę Mariją aukotojų intencijomis 18.00 val.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Balandžio 1 d., šeštadienį, parapijoje vyks Gavėnios susitelkimas (rekolekcijos).

Programa:
15.00 - Įvadas - katechezė.
15.15 - Švč. Sakramento Adoracija ir Susitaikinimas (Išpažintis).
16.15 - Šv. Mišios.
Atraskime laiko pabūti Viešpaties artumoje, žvelgti į Jį ir į save
Pasinaudokime proga priimti Susitaikinimo sakramentą - atlikti išpažintį.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Verbų sekmadienį parapijos jaunimas pardavinės jų pačių paruoštas verbų puokšteles. Surinktos lėšos bus skirtos jų piligriminei kelionei į Pasaulines Jaunimo dienas Lisabonoje, Portugalijoje, į kurias atvyks ir popiežius. Kviečiame paremti savo auka šią kilnią kelionę.


Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC

 

aukštyn