Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2023 04 02
Paskelbta: 2023-04-01 08:24:08

 

Šis sekmadienis - balandžio 02 d. KRISTAUS KANČIOS (VERBŲ) SEKMADIENIS. Juo prasideda Didžioji savaitė. Šio sekmadienio Mišių rinkliava yra skirta vyskupijos klierikų studijoms, jų išlaikymui ir jaunimo sielovadai.

Antradienį, balandžio 4 d. nuo 9.00 val. - prieššventinė talka bazilikoje. Labai laukiame visų, galinčių prisidėti švarinant mūsų šventovę. Reikalingos kiekvienos rankos!

Taip pat trečiadienį 16.30 mūsų bazilikoje Česlovo Sasnausko choras atliks muzikinį kūrinį „Septyni Kristaus žodžiai“.

DIDYSIS TRIDIENIS MŪSŲ BAZILIKOJE:

DIDYSIS KETVIRTADIENIS (balandžio 6 d.)
Paskutinės Vakarienės Mišios - 18.00 val.

Šią dieną Vilkaviškio katedroje 12.00 val. - Krizmos Mišios: Vyskupas drauge su kunigais dėkoja už kunigystės įsteigimą ir šventina aliejus, naudojamus sakramentų teikimui.

DIDYSIS PENKTADIENIS (balandžio 7 d.)
Šią dieną privalomas pasninkas ir susilaikymas.
Kristaus Kančios pamaldos - 18.00 val.
Kryžiaus Kelias miesto gatvėmis - 20.00 val. (pradžia - Šv. Vincento Pauliečio bažnyčioje)
Tyli malda ir palaiminimas Švč. Sakramentu.

DIDYSIS ŠEŠTADIENIS (balandžio 8 d.)
Švč. Sakramento adoracija nuo 5.00 iki 19.00 val.
Atraskite valandėlę pabūti tyloje prieš Viešpatį - atneškite Jam savo rūpesčius, o ypač - kariaujančio pasaulio kančią. Ateikite patys, pakvieskite šeimos narius ir kaimynus.

VELYKNAKČIO PAMALDOS - 20.00 VAL.
Į pamaldas kviečiame atsinešti žvakes Krikšto pažadų atnaujinimui.

ŠV. VELYKOS MŪSŲ BAZILIKOJE:

SEKMADIENIS (balandžio 9 d.) - KRISTAUS PRISIKĖLIMAS
Ryto Šv. Mišios (Resurekcija) - 8.00 val. taip pat šv. Mišias švęsime 11.00, 12.00 ir 18.00 val.

PIRMADIENIS (balandžio 10 d.) - ANTROJI VELYKŲ DIENA - Šv. Mišios sekmadienio tvarka.

Šiandien - bažnyčios gale - aukas renka maltiečiai: už įsigytą žvakutę paaukotomis lėšomis paremsite negalią turinčio žmogaus kelionę į garsų stebuklais Prancūzijos miestą Lurdą. Jūsų parašytos intencijos bus nuvežtos ir paaukotos Mergelei Marijai aukojant Šv. Mišias apsireiškimo grotoje.

Bazilikos šventoriuje parapijos jaunimas šiandien pardavinėja jų pačių paruoštas verbų puokšteles. Surinktos lėšos bus skirtos jų piligriminei kelionei į Pasaulines Jaunimo dienas Lisabonoje, Portugalijoje, į kurias atvyks ir popiežius. Kviečiame paremti savo auka šią kilnią kelionę.

 

Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC
 

aukštyn