Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2023 04 09
Paskelbta: 2023-04-08 23:06:59

 

Kristus prisikėlė! - Jis tikrai prisikėlė!

Brangūs tikintieji, sveikinu visus
ir meldžiu Prisikėlusiojo Viešpaties palaimos ir džiaugsmo!

Balandžio 9 d. sekmadienį - Šv. Mišios mūsų bazilikoje - 8.00, 11.00, 12.00, 18.00 valandomis.

Rytoj, antrąją Velykų dieną, Šv. Mišios mūsų bazilikoje - sekmadienio tvarka, t.y. 8.00, 9.30, 11.00, 12.00 ir 18.00 valandomis.

Ateinantis sekmadienis, balandžio 16 d. - Atvelykis - Dievo Gailestingumo sekmadienis. 12 val. Šv. Mišiose giedos Č. Sasnausko choras.

 

Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC
 

aukštyn