Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2023 04 23
Paskelbta: 2023-04-22 08:23:49

Šis sekmadienis, balandžio 23 d. - III Velykų sekmadienis.

Pirmadienį, balandžio 24 d. minėsime Šv. Adalbertą Vaitiekų, vyskupą ir kankinį, pirmąjį baltų genčių misionierių.

Antradienį, balandžio 25 d. - Šv. Morkaus, evangelisto, o šeštadienį, balandžio 29 d. - Šv. Kotrynos Sienietės, mergelės, Bažnyčios mokytojos, Europos globėjos - šventė.

Ateinantis sekmadienis - balandžio 30 d. - pasaulinė maldos už dvasinius pašaukimus diena. Kviečiame nuo rytojaus visą savaitę atsidėti maldai už kunigus ir naujus pašaukimus.

Malda prašant pašaukimų
Gerasis Dieve, nors pjūtis didelė, bet darbininkų maža. Meldžiame Tave, pjūties Viešpatie, kad teiktumeis siųsti daugiau darbininkų į savo pjūtį. Pašauk juos, Viešpatie, mūsų Dieve, iš visų kraštų, giminių ir tautų, kad jie garbintų Tavo šventąjį vardą, Tavo šventas kovas kovotų ir šventajai Tavo Bažnyčiai, mūsų Motinai, meile liepsnojančiomis širdimis per visas savo gyvenimo dienas tiesoje šventai tarnautų. Amen. (Plg. Pal. Jurgis Matulaitis)

Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC

 

aukštyn