Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2023 04 30
Paskelbta: 2023-04-29 09:13:27

 

Šis sekmadienis, balandžio 30 d. - IV VELYKŲ SEKMADIENIS. Šiandien yra pasaulinė maldos už dvasinius pašaukimus diena. Meldžiamės už kunigus ir naujus pašaukimus. Ši diena taip pat yra Pasaulinė gyvybės diena.

Antradienį, gegužės 2 d., Bažnyčia mini Šv. Atanazą, vyskupą, Bažnyčios mokytoją; Trečiadienį, gegužės 3 d. - Šv. Pilypo ir Jokūbo, apaštalų, šventė.

Šios savaitės penktadienis ir šeštadienis - pirmieji mėnesio. Šv. Mišios į Švč. Jėzaus Širdį ir Švč. Mergelę Mariją aukotojų intencijomis 18.00 val.

Šeštadienį, gegužės 6 dieną 12 val. pasauliečių pranciškonų brolija kviečia jus visus kartu melstis Pal. Jurgio Matulaičio koplyčioje - Šv. Mišias aukos kunigas pranciškonas br. Rolandas Taučius OFM.

Ateinantis sekmadienis - gegužės 7 d. - Motinos diena. Kaip įprasta mūsų parapijoje, už gyvas ir mirusias Motinas jūsų intencijomis melsimės visą oktavą (aštuonias dienas iš eilės), pradedant šeštadienio, gegužės 6-osios vakaro šv. Mišiomis ir baigiant kito šeštadienio, gegužės 13-osios, vakaro šv. Mišiomis. Savo intencijas šį ir kitą sekmadienį prieš ir po šv. Mišių galite užrašyti bazilikos gale, o šiokiadieniais - parapijos raštinėje nuo 9.00 iki 16.00 val.

Gegužės 13 dieną (šeštadienis) bendruomenė - Gloriosa Trinita - kviečia į maldos ir šlovinimo vakarą. 17.00 val. šlovinimas, Švč. Sakramento adoracija, Rožinio malda 18.00 val. Šv. Mišios po Šv. Mišių agapė parapijos salėje. KVIEČIAME VISUS.

Gegužinės pamaldos mūsų bazilikoje vyks sekmadieniais po 8.00 val. šv. Mišių, o šiokiadieniais - po vakaro šv. Mišių. Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti pamaldose ir maldoje pavesti save, savo šeimas, mūsų parapiją, Lietuvą, o ypač Ukrainą ir visą pasaulį mūsų dangiškosios Motinos - Taikos Karalienės - globai.

Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC

 

aukštyn