Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

Gegužės 7 d. — Motinos diena
Paskelbta: 2023-05-04 15:19:16

Už gyvas ir mirusias Motinas melsimės visą oktavą, pradedant šeštadienio, gegužės 6-osios vakaro šv. Mišiomis ir baigiant kito šeštadienio, gegužės 13-osios, vakaro šv. Mišiomis.
Savo intencijas šį ir kitą sekmadienį prieš ir po šv. Mišių galite užrašyti bazilikos gale, o šiokiadieniais – parapijos raštinėje nuo 9 iki 16 val.

aukštyn