Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2010 m. kovo 7 d.
Paskelbta: 2010-03-06 15:17:59

 

1. Šiandien – trečiasis Gavėnios sekmadienis. Primename, kad kiekvieną Gavėnios penktadienį kryžiaus kelių pamaldos vyksta 17.15 val., o sekmadienį – po sumos, apie 13.00 val. Privačiai tikintieji kryžiaus kelius eina kiekvieną šiokiadienį 17.00 val. „Graudūs verksmai“ giedami sekmadieniais po rytinių 8 val. šv. Mišių prie išstatyto Švč. Sakramento.

2. Ateinantį ketvirtadienį, kovo 11 d., minėsime Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną. Pamaldos už Tėvynę mūsų bažnyčioje bus 12.00 val.

3. Tęsiame paskaitų ciklą TEOLOGIJOS ĮVADAS. Penktas susitikimas mūsų parapijos salėje vyks ateinantį sekmadienį, kovo 14 d., po sumos šv. Mišių 13 val.15 min. Prelegentas – Kauno VDU Teologijos fakulteto dekanas dr. Benas Ulevičius. Paskaitos tema: teologijos metodologija.

4. Gavėnios rekolekcijos mūsų parapijoje prasidės kovo 26 d., penktadienį prieš Verbas, 18.00 val. ir tęsis iki sekmadienio vakaro šv. Mišių, jas praves kan. prof. Kęstutis Žemaitis. Kviečiame suplanuoti savo laiką, kad galėtumėte dalyvauti bent rekolekcijų dalyje. Taip pat paraginti savo artimuosius, kad pasinaudotų šia proga ir dvasiškai pasiruoštų šv. Velykų šventei.

5. Gautas naujas „Artumos“ žurnalo numeris, kurį po šv. Mišių galima atsiimti raštinėje.

 

Parapijos klebonas Andrius Šidlauskas, MIC

 

aukštyn