Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2023 05 14
Paskelbta: 2023-05-13 10:46:40

 

Šis sekmadienis - gegužės 14 d. - VI Velykų sekmadienis.

Tęsiasi gegužės mėnuo, skirtas Švč. M. Marijos garbei. Gegužinės pamaldos mūsų bazilikoje - sekmadieniais po 8.00 val. šv. Mišių, o šiokiadieniais - po vakaro šv. Mišių.

Gegužės 19 d., penktadienį pradedamas maldų Šventajai Dvasiai devyndienis.

Gegužės 20 d. šeštadienį 10 val. pranciškonai pasauliečiai kviečia parapijiečius įsijungti į Šv. Ark. Mykolo bazilikos ir Lūginės koplyčios aplinkos tvarkymą. Visi labai laukiami, kas turite, atsineškite grėblius ir šluotas.

Ateinantis sekmadienis - gegužės 21 d. - Kristaus Žengimo į Dangų iškilmė (Šeštinės). Tą dieną minima ir Pasaulinė Visuomenės komunikavimo priemonių diena, tad rinkliava Lietuvos Vyskupų Konferencijos sprendimu bus skiriama katalikiškai žiniasklaidai paremti.

Artėja Tėvo diena. Kaip įprasta mūsų parapijoje, už gyvus ir mirusius Tėvus melsimės aštuonias dienas iš eilės, pradedant šeštadienio, birželio 4-osios, vakaro šv. Mišiomis. Savo intencijas galėsite užrašyti šiokiadieniais - parapijos raštinėje nuo 9.00 iki 16.00 val.

Šv. Vincento Pauliečio parapijos namuose Carito savanoriai pradėjo išklausymo tarnystę. Patiriantys gyvenimo sunkumus ir problemas laukiami pirmadieniais. Daugiau informacijos skelbimų lentoje.

Sekmadienį, 21 gegužės, 10.30 val. palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos nariai kviečiami į susitikimą - parapijos salėje.


Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC

 

aukštyn