Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2023 05 21
Paskelbta: 2023-05-20 09:28:01

 

Šis sekmadienis - gegužės 21 d. - VII Velykų sekmadienis - KRISTAUS ŽENGIMO Į DANGŲ (ŠEŠTINIŲ) iškilmė. Šiandien minima ir Pasaulinė Visuomenės komunikavimo priemonių diena, tad rinkliava Lietuvos Vyskupų Konferencijos sprendimu skiriama katalikiškai žiniasklaidai paremti.

Penktadienį, gegužės 26 d., Bažnyčia mini Šv. Pilypą Nerį, kunigą.

Artėja Tėvo diena. Kaip įprasta mūsų parapijoje, už gyvus ir mirusius Tėvus melsimės aštuonias dienas iš eilės, pradedant šeštadienio, birželio 3-osios, vakaro Šv. Mišiomis. Savo intencijas galėsite užrašyti sekmadieniais prieš ir po Šv. Mišių bazilikos gale, o šiokiadieniais - parapijos raštinėje nuo 9.00 iki 16.00 val.

Gegužės 27 d. 8.00 val. (šeštadienį) mūsų parapijos pranciškonai pasauliečiai ir Marijampolės vyskupo Motiejaus Valančiaus Blaivystės sąjūdis organizuoja kelionę į VEPRIŲ SEKMINIŲ KALVARIJAS (Ukmergės r.). Kelionės programa ir kita informacija - skelbimų lentoje.

Ateinantis sekmadienis - gegužės 28 d. - ŠVENTOSIOS DVASIOS ATSIUNTIMO iškilmė - Sekminės.
- šeštadienį, gegužės 27 d. - Vigilija - budėjimo laikas laukiant Šv. Dvasios atsiuntimo: 18.00 val. Šv. Mišios, po jų iki 20.00 val. Švč. Sakramento adoracija.
- sekmadienį prieš 12.00 val. Šv. Mišias - procesija. Visuotiniai atlaidai suteikiami kiekvienam, kas tą dieną pamaldžiai dalyvaus pamaldose, kurių metu giedamas himnas „O Dvasia, Viešpatie, nuženk“.
Tą dieną Marijampolės miesto dienų proga 12.00 val. šv. Mišiose melsimės už mūsų miestą ir miestelėnus. Giedos choras „Suvalkija“.


Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC

aukštyn