Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2023 07 02
Paskelbta: 2023-07-01 08:30:51

 

Šis sekmadienis - XIII eilinis sekmadienis.

Šio sekmadienio rinkliava - taip vadinamas Šv. Petro Skatikas - skiriama Popiežiaus vykdomiems artimo meilės darbams.
Pirmadienį, liepos 3 d. - švęsime Šv. Tomą, apaštalą.
Trečiadienį, liepos 5 d. už A+A Kun. Bronių Paltanavičių MIC melsimės šv. Mišiose 12.00 val.

Ketvirtadienis, liepos 6 d. - Valstybės diena.
Už Tėvynę Lietuvą melsimės Šv. Mišiose 12.00 val.

ŠEŠTADIENĮ, LIEPOS 8 D. PRASIDEDA ir IKI 16 D. TĘSIS PAL. J. MATULAIČIO ATLAIDAI:

Atidarymo Šv. Mišios 8 d., 18.00 val., Pal. J. Matulaičio tėviškėje, Lūginėje (BAZILIKOJE 18.00 VAL. ŠV. MIŠIŲ NEBUS!). 17.30 val. nuo bazilikos maldininkus į Lūginę veš autobusas.

Kiekvienos dienos programa: 11.00 val. - Katechezė, 11.30 - Rožinio malda, 12.00 - Šv. Mišios. Po jų - agapė Marijonų vienuolyno sode, pasivedimo Pal. Jurgiui malda, o 15.00 val. - malda Pal. Jurgio Matulaičio tėviškėje Lūginėje.
Ypatingi vakarai:
   • Ketvirtadienį, liepos 13 d. - VAKARAS SU BENDRUOMENE „GLORIOSA TRINITA“ tema - Švč. Mergelė Marija, visų pašaukimų Motina.
   • Penktadienį, liepos 14 d. - UŽTARIMO MALDOS VAKARAS: 18.00 val. - šv. Mišios; 19.00 val. - užtarimo malda ir šlovinimas su bendruomenėmis „Gailestingumo versmė“ ir „Jesės atžala“.
   • Šeštadienį, liepos 15 d. - IŠKILMIŲ VIGILIJA: 21.00 val. - šv. Mišios Bazilikoje, 22.00 val. Šviesos kelias su Švenčiausiuoju sakramentu miesto gatvėmis. Po jo - Naktinė Švč. Sakramento adoracija Bazilikoje iki 7.30 val. ryto. Kviečiame visus dalyvauti.

Abu atlaidų sekmadienius - liepos 9 ir 16 d. - nebus 11.00 val. šv. Mišių!
Daugiau informacijos apie atlaidus skelbimų lentoje.

Artėjant atlaidams, visus kviečiame į talką:
• liepos 4 ir 5 d., antradienį ir trečiadienį, nuo 9.00 val. - vainikų pynimas. Labai lauksime padėjėjų.
• Primename, kad iki liepos 4 d. laukiame tujų šakelių vainikams. Kilus klausimams kreiptis į zakristijoną Vygintą.

Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC
 

aukštyn