Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2023 07 09
Paskelbta: 2023-07-08 08:31:09

 

ŠEŠTADIENĮ, LIEPOS 8 D. PRASIDĖJO ir IKI 16 D. TĘSIS
PAL. J. MATULAIČIO ATLAIDAI:

Atidarymo Šv. Mišios 8 d., 18.00 val., Pal. J. Matulaičio tėviškėje, Lūginėje (BAZILIKOJE 18.00 VAL. ŠV. MIŠIŲ NEBUS!). 17.30 val. nuo bazilikos maldininkus į Lūginę veš autobusas.

Kiekvienos dienos programa: 11.00 val. - katechezė, 11.30 - Rožinio malda, 12.00 - Šv. Mišios. Po jų - agapė Marijonų vienuolyno sode, pasivedimo Pal. Jurgiui malda, o 15.00 val. - malda Pal. Jurgio Matulaičio tėviškėje Lūginėje.

Ypatingi vakarai:
• Ketvirtadienį, liepos 13 d. - VAKARAS SU BENDRUOMENE „GLORIOSA TRINITA“ tema „Švč. Mergelė Marija visų pašaukimų Motina“: 17.30 - Šlovinimas; 18.00 Šv. Mišios; 19.00 - Švč. Sakramento adoracija; 20.30 - agapė Marijonų vienuolyno sode.
• Penktadienį, liepos 14 d. - UŽTARIMO MALDOS VAKARAS: 18.00 val. - šv. Mišios; 19.00 val. - užtarimo malda ir šlovinimas su bendruomenėmis „Gailestingumo versmė“ ir „Jesės atžala“.
• Šeštadienį, liepos 15 d. - IŠKILMIŲ VIGILIJA: 21.00 val. - šv. Mišios Bazilikoje 22.00 val. Šviesos kelias su Švč. Sakramentu miesto gatvėmis 23.00 - 7.30 Naktinė Švenčiausiojo Sakramento adoracija Bazilikoje.

Abu atlaidų sekmadienius - liepos 9 ir 16 d. - nebus 11.00 val. šv. Mišių!

 

 

Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC

aukštyn