Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2023 07 16
Paskelbta: 2023-07-15 08:18:40

 

 ŠIANDIENĄ – PAGRINDINĖ PAL. JURGIO MATULAIČIO ATLAIDŲ DIENA - ŠEIMŲ SEKMADIENIS

Pagrindinės šv. Mišios su Lietuvos vyskupais -
12.00 val.
Po jų - Eucharistinė procesija
Nuoširdžiai dėkojame visiems darbu, malda ir auka prisidėjusiems prie pasiruošimo PAL. JURGIO MATULAIČIO ATLAIDAMS ir tarnavusiems juose!


Šeštadienį, liepos 22 d. Bažnyčia švenčia Šv. Marijos Magdalietės šventę.
Ateinantis sekmadienis, liepos 23 d. - pasaulinė senelių ir senolių diena.

Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC

 

aukštyn