Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2022 08 13
Paskelbta: 2023-08-12 09:16:45

 

Šis sekmadienis - XIX eilinis sekmadienis.

Antradienį - rugpjūčio 15 d. - Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų iškilmė (Žolinė). Ryto Šv. Mišios - 7.30, 8.00. Iškilmingos Šv. Mišios - 12.00 val. Po jų - Eucharistinė procesija. Kviečiame aktyviai joje dalyvauti: vyrus - nešti vėliavas, grupių atstovus ir jaunimą - jas lydėti, mergaites - barstyti gėles.

Šiandieną prasideda Didieji Žolinės atlaidai Krekenavos šventovėje ir tęsis iki rugpjūčio 20 d. Prieš keletą dienų bendrojoje audiencijoje Popiežius ypatingai ragino tikinčiuosius keliauti į Marijos šventoves ir melsti taikos pasauliui, ypač Ukrainai. Mūsų parapijos piligriminė kelionė į Krekenavą - šeštadienį, rugpjūčio 19 d. Keliaukime ir melskimės! Daugiau informacijos skelbimų lentoje ir parapijos Facebook paskyroje.

Su džiaugsmu norime informuoti, kad mūsų Prapijos Caritas šiuo metu padeda 82 šeimoms prie kurių dar prisidėtų 265 žmonės. Šių mėnesių eigoje renkama aukas studentams paremti - padėkite padėti.

Pirmadienį, rugpjūčio 14 d., Bažnyčia mini Šv. Maksimilijoną Mariją Kolbę, kunigą, kankinį. Šią dieną prasideda ir Didieji Žolinės atlaidai Pivašiūnuose. Jie tęsis iki rugpjūčio 22 d.

Kviečiame suaugusius (nuo 18 m.) ruoštis sakramentams. Pasirengimas prasidės spalio mėn. pradžioje, tačiau registruotis galima jau dabar. Daugiau informacijos skelbimų lentoje. Primename, kad besiruošiantieji Santuokai, taip pat norintys tapti Krikšto ar Sutvirtinimo tėvais, privalo būti priėmę Sutvirtinimo sakramentą.

Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC

 

aukštyn