Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2023 09 10
Paskelbta: 2023-09-09 09:24:38

 

Šis sekmadienis - rugsėjo 10 d. - XXIII (13) eilinis sekmadienis.

Šiluvoje šiandieną pagrindinė Didžiųjų Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidų diena. 12.00 val. galite stebėti tiesioginę Šv. Mišių transliaciją per LRT. Trečiadienį, rugsėjo 13 d., Marijampolės Vysk. Motiejaus Valančiaus blaivystės sąjūdis organizuoja piligriminę kelionę į Šiluvą. Kviečiame keliauti ir melstis kartu. Daugiau informacijos skelbimų lentoje.

Trečiadienį, rugsėjo 13 d., Bažnyčia mini Šv. Joną Auksaburnį, vyskupą, Bažnyčios mokytoją.

Ketvirtadienį, rugsėjo 14 d. - Šventojo Kryžiaus Išaukštinimo šventė.

Penktadienį, rugsėjo 15 d. - Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios minėjimas.

Šeštadienį, rugsėjo 16 d. - Bažnyčia mini Šv. Kornelijų, popiežių ir Kiprijoną, vyskupą, kankinius.

Taip pat šeštadienį, rugsėjo 16 d. 11 val. Pal. Jurgio Matulaičio muziejus kviečia į paskaita „Vienuolynų paslaptys“, kurią ves muziejininkas Arūnas Kapsevičius. Sužinosite kas buvo palaidoti Mažosios bazilikos šventoriuje, nusileisime į vienuolyno rūsius ir pasikalbėsime apie marijonų buitį ir kasdienybę XIX a. pradžioje. Renginio trukmė 1 val. Dalyvių skaičius ribojamas.


Rugsėjo 17 dieną Pranciškoniškoji šeima visame pasaulyje mini šv. Pranciškaus Asyžiečio stigmų arba Kryžiaus, kuris tapo matomas Asyžiaus Neturtėlio kūne, slėpinį. Šia proga - rugsėjo 16 d. (šeštadienis) po vakarinių Šv. Mišių broliai ir seserys pranciškonai pasauliečiai kviečia kartu melstis Šv. Pranciškaus kryžiaus kelią.

ATEINANTĮ SEKMADIENĮ, RUGSĖJO 17 D. 19 VAL. KVIEČIAME MŪSŲ BAZILIKOJE PASIKLAUSYTI KENT`O FILHARMONIJOS ORKESTRO KONCERTO, KURIS RENGIAMAS MARIJAMPOLĖS KULTŪROS SAVAITĖS PROGA.

 

Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC

 

aukštyn