Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2023 11 05
Paskelbta: 2023-11-04 08:52:31

 

Šis sekmadienis - lapkričio 5 d. - XXXI eilinis sekmadienis.

Trečiadienį, lapkričio 8 d. - baigsis Vėlinių oktava. Dėkojame visiems, kurie meldžiatės už savo mirusiuosius šv. Mišiose, taip pat jungiatės Šv. Rožinio giedojime oktavos vakarais.

Ketvirtadienį, lapkričio 9 d., Bažnyčia švenčia Laterano bazilikos pašventinimo šventę. Šv. Jono bazilika, esanti Romoje ant Laterano kalvos, yra visų Romos miesto ir pasaulio bažnyčių motina bei galva ir Popiežiaus, kaip Romos vyskupo, katedra.

Šią savaitę Bažnyčia taip pat mini:
Penktadienį, lapkričio 10 d. - Šv. Leoną Didįjį, popiežių, Bažnyčios mokytoją;
Šeštadienį, lapkričio 11 d. - Šv. Martyną Turietį, vyskupą;

ATEINANTĮ SEKMADIENĮ, LAPKRIČIO 12 D., MŪSŲ BAZILIKOJE
MINIME PAL. JURGĮ MATULAITĮ, KADANGI ŠI DIENA YRA SEKMADIENIS IŠSKIRTINIS MINĖJIMAS PRALEIDŽIAMAS.

Taip pat ateinantį sekmadienį, lapkričio 12 d., prasideda ir visą savaitę, iki lapkričio 19 d., tęsis didieji kasmetiniai Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos, atlaidai Vilniuje. Pagrindinė atlaidų diena lapkričio 12 d.

ORGANIZUOJAMA MALDINGA KELIONĖ Į AUŠROS VARTŲ ATLAIDUS. Išvykstame lapkričio 18 d. 8 val. nuo Šv. Arkangelo Mykolo bazilikos. Smulkesnė informacija skelbimų lentoje.


Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC
 

aukštyn