Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2010 m. balandžio 4 d. Šv. Velykos
Paskelbta: 2010-04-03 18:00:28

 

1. Mieli tikintieji, parapijoje patarnaujančių dvasininkų vardu nuoširdžiai sveikiname Jus šventų Velykų iškilmės proga. Linkime kiekvieną dieną kartu su Prisikėlusiu Kristumi nugalėti gyvenimo sunkumus ir su viltimi žvelgti į ateitį.

2. Šiandien votyvos 9.30 val. šv. Mišių nebus.

3. Jau gautas balandžio mėnesio žurnalo „Artuma“ numeris. Atsiimti šį leidinį galima po šv. Mišių raštinėje pas budintį kunigą.

4. Rytoj, balandžio 5 d., pirmadienį – antrąją Velykų dieną – mūsų bazilikoje pamaldos sekmadienio tvarka.

5. Ateinantį sekmadienį, balandžio 11 d., Atvelykis ir Dieviškojo Gailestingumo šventė. Po sumos šv. Mišių mūsų parapijos salėje apie 13 val. 15 min. vyks paskaita iš ciklo TEOLOGIJOS ĮVADAS. Prelegentas – Katalikų teologijos fakulteto VDU dėstytojas lic. Valdas Mackėla. Paskaitos tema - Tradicija, apokrifai.
 

Parapijos klebonas Andrius Šidlauskas, MIC

aukštyn