Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2010 m. balandžio 25 d.
Paskelbta: 2010-04-24 18:40:38

 

1. Šiandien švenčiame ketvirtąjį Velykų – Gerojo Ganytojo – sekmadienį. Šia proga meldžiamės už dvasininkiją ir pašaukimus į dvasinį luomą ir pradedame maldų už pašaukimus savaitę.

2. Taip pat minime Pasaulinę gyvybės dieną. Meldžiamės, kad žmogaus gyvybė būtų gerbiama ir ginama nuo prasidėjimo momento iki natūralios pabaigos. Sumos šv. Mišiose taip pat melsimės už medikus arėjančios Medicinos darbuotojų dienos proga.

3. Ateinantį ketvirtadienį, balandžio 29 d., minėsime šv. Kotryną Sienietę, mergelę, Bažnyčios mokytoją, Europos globėją.

4. Organizuojama piligriminė kelionė į TAIZĖ 2010 m. Liepos 1 – 13 d. Maršrutas: Marijampolė – Pracha (Čekija, 8 val.) - Paryžius (12 val.) – TAIZĖ (Prancūzija, 7 dienos) – Drezdenas (Vokietija, 8 val.) - Marijampolė. Piligrimų amžius: nuo 17 metų. 15 – 16 metų asmenims vietų skaičius ribotas. Kelionės kaina 620 lt. (Dalyvio auka už gyvenimą Taizė – jaunimui iki 30 metų 30 eurų, vyresniems 65 eurai). Informacija: Tel. 861467045 (Dalia), El. paštas – daliav@marinet.lt Pirmasis susitikimas dėl pasiruošimo kelionei vyks gegužės 1 d., 12.00 val. Vytauto g. 25.

5. Gegužės 1 d., pirmąjį mėnesio šeštadienį, 9.30 val. šv. Mišiose melsimės į Švč. Mergelę Mariją aukotojų intencijomis.

6. Gegužės mėnesį skiriame Dievo Motinai Švč. Mergelei Marijai. Gegužinės pamaldos mūsų bažnyčioje prasidės ateinantį šeštadienį ir vyks visą mėnesį šiokiadieniais po vakarinių šv. Mišių, o sekmadieniais po Sumos.

7. Gegužės 2 d., pirmas gegužės sekmadienis, Motinos diena. Kiekvienose šv. Mišiose sekmadienį ir septynias dienas po jo melsimės už gyvas ir mirusias motinas. Oktavos šv. Mišias už mamas galite užsiakyti pas budintį patarnautoją bažnyčios prieangyje.

8. Iki gegužės 1 d. dar galima suspėti parapijai paaukoti 2 proc. valstybei sumokėto mokesčio. Mokesčių inspekcijos darbuotojai rekomenduoja tai atlikti elektroniniu būdu. Tam skirtų formų galima rasti prie pal. Jurgio Matulaičio koplyčios aukų dėžutės. Neturinčius galimybės naudotis internetu užpildytas anketas prašome pristatyti į mokesčių inspekciją arba palikti pas budintį kunigą. Nuoširdžiai dėkojame už mūsų bažnyčiai skirtas aukas.
 

Parapijos klebonas Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn