Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2010 m. gegužės 30 d
Paskelbta: 2010-05-30 16:03:14

 

1. Šiandien švenčiame Švč. Trejybės iškilmes. 9.30 val. melsimės už Marijampolę miesto dienų proga. Giedos kamerinis choras „Suvalkija".

2. Taip pat šiandien 15.00 val. šv. Mišios už ses. Uršulę Mariją Teresę Navickaitę, minint jos 25 mirties metines. Po šv. Mišių 16.00 val. parapijos salėje knygos „Mūsų močiutė" pristatymas. Kviečiame dalyvauti.

3. Rytoj, gegužės 31 d., minėsime Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo šventę. 12.00 val. Tarptautinės vaikų dienos proga melsimės už vaikučius. Giedos jungtinis Marijampolės mokyklų choras. Vakare susirinksime į šiais metais paskutines gegužines pamaldas.

4. Birželio mėnuo skiriamas Švč. Jėzaus Širdies garbinimui. Visą mėnesį po vakarinių šv. Mišių, o sekmadieniais po Sumos bus birželinės pamaldos su Švč. Sakramento išstatymu. Kviečiame dalyvauti.

5. Ateinantį penktadienį, pirmąjį birželio penktadienį, 9.30 val. melsimės į Švč. Jėzaus Širdį aukotojų intencijomis, o šeštadienį, kaip įprasta, į Švč. Mergelę Mariją.

6. Ateinantį sekmadienį, birželio 6 d., švęsime Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmes.

7. Po sumos šv. Mišių vyks devintinių procesija nuo mūsų bazilikos iki šv. Vincento bažnyčios. Kviečiame visus gausiai dalyvauti šiose pamaldose.


8. Taip pat ateinantį sekmadienį – Tėvo diena. Už mirusius ir gyvus tėvelius oktavos šv. Mišioms galite užsirašyti pas patarnautoją prie išėjimo iš bažnyčios.

9. Gautas birželio mėnesio „Magnificat“ leidinys. Atsiimti galima po šv. Mišių raštinėje iš budinčio kunigo.

10. Tęsiasi mūsų bažnyčios remontas. Nuo birželio 1 d. prasidės kapitaliniai darbai, todėl pamaldos iki liepos 10 d. šiokiadieniais vyks parapijos salėje, o sekmadieniais šventoriuje. Dėkojame už geranorišką supratimą ir jūsų paramą.


11. Birželio 18-20 dienomis organizuojama piligriminė išvyka į Lenkiją atmintinomis Palaimintojo Jurgio Matulaičio vietomis bei į Lichenės šventovę. Kviečiame visus, norinčius vykti, iki ateinančio pirmadienio užsirašyti „Diemedžio" parduotuvėje.


Parapijos klebonas Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn