Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2011 m. sausio 10 d.
Paskelbta: 2011-01-09 14:21:10

 

1. Šiandien švenčiame Viešpaties Krikšto šventę, su kuria pasibaigia Kalėdų laikotarpis. Tačiau pagal seną paprotį Prakartėlę ir kalėdines eglutes galima laikyti iki Grabnyčių, vasario 2 d.

2. Trečiadienį, sausio 12 d. 12.00 val. bus aukojamos šv. Mišios į pal. Jurgį Matulaitį aukotojų intencijomis. Prieš šv. Mišias 11.00 val. melsimės Rožinio malda.

3. Ketvirtadienį, sausio 13 d., Laisvės gynėjų dienos proga 12.00 val. šv. Mišiose melsimės už Tėvynę

4. Ateinantį sekmadienį, sausio 16 d., pradedame naują teologijos studijų ciklą Įvadas į šv. Raštą. Po sumos šv. Mišių apie 13.30 val. parapijos salėje paskaita Išganymo istorija. Lektorius kun. Danel Dikevič. Kviečiame dalyvauti.

5. Ruošiantis sausio 27 d. Palaimintojo Jurgio Matulaičio minėjimui, Jo vardo draugija kviečia jungtis į maldos už ligonius devyndienį (nuo sausio 19 iki 27 dienos). Prašome intencijas užrašyti „Diemedyje“.

6. Jau gauti „Magnificat“ ir „Artumos“ 2011 metų sausio mėnesio numeriai. Atsiimti prašome raštinėje.

 

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn