Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2011 m. sausio 16 d.
Paskelbta: 2011-01-17 18:54:46

 

1. Šiandien švenčiame antrąjį eilinį metų sekmadienį. Sumos šv. Mišiose 12.00 val. melsimės į Mergelę Mariją, Aušros Vartų Dievo gailestingumo Motiną.

2. Šiandien pradedame naują teologijos studijų ciklą Įvadas į šv. Raštą. Po sumos šv. Mišių apie 13.30 val. parapijos salėje paskaita Išganymo istorija. Lektorius kun. Danel Dikevič. Kviečiame dalyvauti.

3. Rytoj, pirmadienį, sausio 17 d., minimas šv. Antanas, dykumų atsiskyrėlių abatas.

4. Antradienį, sausio 18 d., pradedame maldų už krikščionių vienybę aštuondienį. Šia intencija melsimės šiokiadieniais po vakarinių pamaldų, o sekmadieniais po sumos.

5. Sausio 21 d., penktadienį, minima šv. Agnietė, mergelė, kankinė.

6. Ateinantį sekmadienį, sausio 23 d., mūsų parapijos Sumos choras vyksta į Vilniaus katedrą, o vilniečiai giedos pas mus taip pat sumos šv. Mišiose. Norintys kartu vykti į Vilnių kviečiami užeiti į raštinę užsiregistruoti.

7. Sausio 27 d., kitos savaitės ketvirtadienį, nuoširdžiai kviečiame į Palaimintojo Jurgio Matulaičio mirties, gimimo dangui, minėjimą. Renginio pradžia 10.00 val. Dramos teatre. 12.00 val. šv. Mišias bazilikoje aukos Lietuvos vyskupai. Maloniai kviečiame dalyvauti patiems ir pakviesti pasimelsti savo artimuosius. Šią dieną tikintieji, įvykdę bendrąsias nustatytas sąlygas, galės pelnyti visuotinius atlaidus.

8. Mūsų parapijoje prasidėjo parapijiečių namų lankymas – kalėdojimas. Namus aplankęs kunigas pašventintina juos, pasimeldžia už jų gyventojus ir paprašo Dievo malonių namams ar butui. Dėl kunigo apsilankymo prašome užeiti susitarti į raštinę. 

 

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn