Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2011 m. sausio 23 d.
Paskelbta: 2011-01-22 21:38:03

 

1. Šiandien švenčiame trečiąjį eilinį sekmadienį. Sumos šv. Mišiose meldžiamės už krikščionių vienybę.

2. Sausio 24 d., pirmadienį, minime šv. Pranciškų Salezą, vyskupą, Bažnyčios mokytoją.

3. Sausio 25 d., antradienį , minėdami šv. Apaštalo Pauliaus Atsivertimą, vakare baigiame maldų už krikščionių vienybę aštuondienį.

4. Sausio 26 d., trečiadienį, minime šv. Timotiejų ir Titą, vyskupus.

5. Sausio 27 d., ketvirtadienį, nuoširdžiai kviečiame į palaimintojo Jurgio Matulaičio mirties - gimimo dangui - minėjimą. Šis minėjimas prasidės 10.00 val. Marijampolės dramos teatre ses. Ignės Marijošiūtės, MVS paskaita „Viską patraukti prie Kristaus“. 12.00 val. bazilikoje šv. Mišias aukos Lietuvos vyskupai. Maloniai kviečiame dalyvauti pačius ir pakviesti pasimelsti savo artimuosius. Šią dieną tikintieji, įvykdę bendrąsias nustatytas sąlygas, galės pelnyti visuotinius atlaidus.

6. Sausio 28 d., penktadienį, minimas Šv. Tomas Akvinietis, kunigas, Bažnyčios mokytojas.

7. Sausio 30 d., ateinantį sekmadienį, po vakaro šv. Mišių, apie 19 val., parapijos salėje, tęsiant krikščioniško kino vakarus, kino kritikas Ramūnas Aušrotas pristatys filmą „Tapytas šydas“. Tai protinga meilės istorija, galinti būti pavyzdžiu šiuolaikinei jausmą išaukštinančiai visuomenei. Po peržiūros - filmo aptarimas. Kviečiame dalyvauti.


Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

 

aukštyn