Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2011 m. vasario 6 d.
Paskelbta: 2011-02-07 21:25:33

 

1. Šiandien švenčiame penktąjį eilinio laiko sekmadienį.

2. Ateinantį penktadienį, vasario 11 d., minime Pasaulinę ligonių dieną. Šia proga papildomos šv. Mišios bus 12.00 val. Šiose pamaldose bus teikiamas Ligonių Sakramentas. Raginame kiekvieną pasimelsti už ligonius ir jų slaugytojus. Sunkiai sergantys tikintieji arba jų artimieji, norintys priimti Ligonių Sakramentą (Patepimą), kviečiami užeiti į raštinę ir iš anksto užsiregistruoti.

3. Ateinantį šeštadienį, vasario 12 d., 12 val. bus aukojamos šv. Mišios į pal. Jurgį Matulaitį aukotojų intencijomis. Prieš šv. Mišias 11.00 val. prasidės Rožinio malda, po šv. Mišių – maldos pusvalandis su pal. Jurgiu Matulaičiu. Kviečiame pasimelsti.

4. Gautas naujas „Artumos“ žurnalo ir maldynėlio „Magnificat“ numeris. Atsiimti ar įsigyti galima raštinėje po šv. Mišių. 

5. Praeitą savaitę minėjome šv. Agotą. Kas negalėjote dalyvauti pamaldose, šv. Agotos duonos galite pasiimti prie šv. Antano altoriaus. Parsinešę šios duonos, pasimelskite prašydami Dievo apsaugos ir šv. Agotos užtarimo nuo gaisro ir nelaimių.

6. Vasario 13 d., ateinantį sekmadienį, po vakaro šv. Mišių, apie 19 val., parapijos salėje, tęsdamas krikščioniško kino vakarus, kino kritikas Ramūnas Aušrotas pristatys filmą „Įsimintinas pasivaikščiojimas“. Po peržiūros filmo aptarimas. Kviečiame dalyvauti.


Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

aukštyn