Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 20011 m. vasario 27 d.
Paskelbta: 2011-02-27 19:54:09

 

1. Šiandien aštuntas eilinis sekmadienis.

2. Nepamirškime dalyvauti rinkimuose. Atsakingai balsuoti, renkant Seimo ir savivaldybės tarybos narius, yra pilietinė pareiga.

3. Kovo 4 d., ateinantį penktadienį, minėsime šv. Kazimiero, pirmojo Lietuvos globėjo, iškilmes. Papildomos šv. Mišios mūsų bažnyčioje bus 12.00 val.

4. Kovo 4 ir 5 d., pirmąjį mėnesio penktadienį ir šeštadienį, kaip įprasta, papildomos šv. Mišios – 9.30 val.

5. Kitą sekmadienį, kovo 6 d., mūsų parapijos Dienos centro vaikai kviečia į Kaziuko mugę. Po kiekvienų Šv. Mišių prie šventoriaus vartų bus galima įsigyti įvairių vaikų darbelių ir tuo būdu paremti parapijos Caritas veiklą.

6. Kovo 9 d., PELENŲ TREČIADIENIS, nuo kurio prasidės Gavėnios laikotarpis.

7. Paprastai su Gavėnia baigiasi ir kalėdojimo laikas. Tad, kas ketina pakviesti kunigą pašventinti namus, paskubėkite užsirašyti. Kai kurie parapijiečiai, kuriems sunkiau suorganizuoti kalėdojimą, atneša kalėdinę auką į raštinę. Nuoširdžiai dėkojame už jūsų aukas, kurios labai reikalingos tęstiniems remonto darbams. 


Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

 

aukštyn