Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2011 m. kovo 13 d.
Paskelbta: 2011-03-14 20:11:14

 

1. Primename, kad kiekvieną Gavėnios penktadienį kryžiaus kelių pamaldos vyksta 17.15 val., o sekmadienį po Sumos, apie 13.00 val. Privačiai tikintieji kryžiaus kelius eina kiekvieną šiokiadienį 17.00 val.

2. „Graudūs verksmai“ giedami sekmadieniais po rytinių 8 val. šv. Mišių prie išstatyto švč. Sakramento.

3. Kovo 16 d., ateinantį trečiadienį, 12.00 val. šv. Mišios į Švč. Mergelę Mariją, Gailestingumo Motiną, aukotojų intencijomis.

4. Kovo 19 d., ateinantį šeštadienį, minėsime šv. Juozapo, Švč. Mergelės Marijos Sužadėtinio, iškilmes. Papildomos šv. Mišios bus aukojamos 12.00 val. Šia proga visus kviečiame pasimelsti už varduvininkus.

5. Kovo 20 d., kitą sekmadienį, po 11 val. Mišių visus kviečiame į misionieriško katalikiško judėjimo Jaunieji misionieriai pristatymą. Dalyvaus svečiai, jaunieji misionieriai, iš Kauno Petrašiūnų parapijos. Po renginio bus agapė ir norinčių dalyvauti šiame judėjime registracija.

6. Kovo 20 d., sekmadienį, po sumos šv. Mišių ir Kryžiaus kelio pamaldų apie 13 val. 45 min. mūsų parapijos salėje vyks paskaita iš ciklo BIBLIJOS ĮVADAS. Prelegentas – kun. Daniel Dikevič. Kviečiame dalyvauti.

7. Lietuvos vyskupų vardu kviečiame ir raginame visus tikinčiuosius aktyviai dalyvauti šių metų visuotiniame gyventojų ir būsto surašyme, pasinaudoti elektroninio surašymo galimybe, neatsisakyti susitikti su surašinėtojais, sąžiningai atsakyti į klausimus ir aiškiai paliudyti, kad priklausote Romos katalikų Bažnyčiai.


Parapijos klebonas Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn