Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2011 m. balandžio 24 d. Šv. Velykos
Paskelbta: 2011-04-26 18:39:39

 

1. Mieli tikintieji, parapijoje patarnaujančių dvasininkų vardu nuoširdžiai sveikiname Jus šventų Velykų iškilmių proga. Linkime kiekvieną dieną kartu su Prisikėlusiu Kristumi nugalėti gyvenimo sunkumus ir su viltimi žvelgti į ateitį.

2. Šiandien votyvos 9.30 val. šv. Mišių nebus.

3. Rytoj, balandžio 25 d., pirmadienį – antrąją Velykų dieną – mūsų bazilikoje pamaldos sekmadienio tvarka.

4. Ateinantį sekmadienį, balandžio 11 d. – Atvelykis ir Dieviškojo Gailestingumo šventė. Po sumos šv. Mišių mūsų parapijos salėje apie 13 val. 15 min. vyks paskaita iš ciklo TEOLOGIJOS ĮVADAS. Prelegentas – Katalikų teologijos fakulteto VDU dėstytojas lic. Valdas Mackėla. Paskaitos tema - Tradicija, apokrifai.

 

Parapijos klebonas Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn