Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2011 m. gegužės 15 d.
Paskelbta: 2011-05-16 21:53:34

 

1. Šiandien, sekmadienį, gegužės 15 d., tarptautinė šeimų diena. Šia proga Lūginėje, palaimintojo Jurgio Matulaičio tėviškėje, organizuojama šeimų šventė. Į šventę veš autobusai: 11.30 val. nuo „IKI“ parduotuvės Mokoluose bei autobusų sustojimo aikštelės prie ligoninės. Nuo mūsų bažnyčios autobusas išvažiuos 11.50 val. Po šventės autobusai parveš į miestą. Mūsų bazilikoje sumos šv. Mišių nebus. Renginio pradžia 12.00 val. Visus raginame pasimelsti Lūginėje.

2. Taip pat šiandien po vakarinių šv. Mišių parapijos salėje – krikščioniško kino vakaras. Matysime filmą “Saulėtekis: dviejų žmonių daina” po to diskusija tema „Kodėl santuokoje stipriausiai patiriama vienatvė“. Kviečiame dalyvauti.

3. Ateinantį ketvirtadienį, gegužės 19 d., 18.00 val. ir ateinantį sekmadienį, gegužės 22 d., apie 13.30 val. mūsų parapijos salėje vyks paskaita iš ciklo BIBLIJOS ĮVADAS. Kviečiame dalyvauti.

4. Rytoj, pirmadienį, gegužės 16 d., 12.00 val. atnaujintoje mūsų bažnyčios Aušros Vartų koplyčioje bus aukojamos šv. Mišios į Švč. Mergelę Mariją Gailestingumo Motiną aukotojų, bažnyčios ir geradarių intencijomis.

5. Artėja Tėvo diena, šiais metais ją švęsime birželio 5 dieną. Nuo ateinančio sekmadienio bus galima užsirašyti šv. Mišioms Tėvo dienos oktavai.

 

Klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC


 

aukštyn