Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2011 m. gegužės 29 d.
Paskelbta: 2011-05-29 19:09:56

 

1. Ateinantį antradienį, gegužės 31 d., minėsime Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo šventę. 12.00 val. Tarptautinės vaikų dienos proga melsimės už vaikučius. Giedos jungtinis Marijampolės mokyklų choras. Vakare susirinksime į šiais metais paskutines gegužines pamaldas.

2. Birželio mėnuo skiriamas Švč. Jėzaus Širdies garbinimui. Visą mėnesį po vakarinių šv. Mišių, o sekmadieniais po Sumos bus birželinės pamaldos su Švč. Sakramento išstatymu. Kviečiame dalyvauti.

3. Ateinantį ketvirtadienį, birželio 2 d., 9.00 val. Lietuvos sveikatos mokslų universitete Kaune vyks tarptautinė mokslinė -praktinė konferencija „Vaisingumo pažinimas – asmens teisė žinoti“. Ypač kviečiamos šeimos, kurios negali susilaukti vaikučių. Bus aptariami šiuolaikiniai natūralūs nevaisingumo gydymo metodai. Smulkesnė informacija internetinėje mūsų parapijos svetainėje.

4. Taip pat birželio 2 d. 10.00 val. mūsų bazilikoje šv. Mišios už Rygiškių Jono gimnazijos mokytojus ir moksleivius.

5. Ateinantį penktadienį, pirmąjį birželio penktadienį, 9.30 val. melsimės į Švč. Jėzaus Širdį aukotojų intencijomis, o šeštadienį, kaip įprasta, į Švč. Mergelę Mariją.

6. Ateinantį sekmadienį, birželio 5 d., švęsime Viešpaties žengimo į dangų (Šeštinių) iškilmę. Prieš sumos šv. Mišias, esant palankiam orui, bus procesija aplink bažnyčią.

7. Taip pat ateinantį sekmadienį – Tėvo diena. Už mirusius ir gyvus tėvelius oktavos šv. Mišioms galite užsirašyti pas patarnautoją prie išėjimo iš bažnyčios.

8. Gautas birželio mėnesio „Magnificat“ leidinys. Atsiimti galima po šv. Mišių raštinėje iš budinčio kunigo.

 

Parapijos klebonas Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn