Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2011 m. birželio 12 d.
Paskelbta: 2011-06-12 17:07:37

 

1. Šiandien švenčiame Šventosios Dvasios atsiuntimo (Sekminių) iškilmes. Prieš sumos šv. Mišias bus procesija. Kiekvienam tikinčiajam, dalyvaujančiam pamaldose, kuriose giedamas himnas „O Dvasia, Viešpatie, nuženk“, įprastomis sąlygomis suteikiami visuotiniai atlaidai.

2. Šiandien rinkliava Vilkaviškio vyskupo nurodymu skiriama statomai Alvito bažnyčiai.

3. Rytoj, birželio 13 d., minimas šv. Antanas Paduvietis, Vilkaviškio vyskupijos globėjas.

4. Poryt, antradienį, birželio 14 d., minima Gedulo ir vilties diena. Už Lietuvos genocido aukas melsimės vakare 18.00 val.

5. Ateinantį ketvirtadienį, birželio 16 d., 12.00 val. šv. Mišios bus aukojamos Aušros vartų koplyčioje į Švč. Mergelę Mariją, Gailestingumo Motiną, aukotojų intencijomis.

6. Ateinantį šeštadienį, birželio 18 d., 15.00 val. ansamblio Reversio koncertas IN MEMORIAM. Skambės XVII – XVIII a. sakralinė muzika. Kviečiame pasiklausyti.

7. Birželio 17-19 d. vyks Vilkaviškio vyskupijos įsteigimo 85 m. sukakties ir 70 m. nuo Budavonės kankinių žūties minėjimas. Smulkesnė informacija ir minėjimo programa – skelbimų lentoje ir internete (http://vilkaviskis.lcn.lt/naujienos/,519).

8. Ateinantį sekmadienį, gegužės 19 d., švęsime Švč. Trejybės iškilmes. Mūsų parapijoje ateinantį sekmadienį – šv. Antano atlaidai. Po sumos šv. Mišių bus padėkos procesija aplink bažnyčią.


Parapijos klebonas Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn