Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI (2011 m. liepos 9 d., ATLAIDŲ IŠVAKARĖS)
Paskelbta: 2011-07-09 19:35:49

 

1. Šiandien mūsų bazilikoje prasideda palaimintojo Jurgio Matulaičio, MIC iškilmingas minėjimas, kuris tęsis iki liepos 17 d.

2. Rytoj po sumos šv. Mišių kviečiame į naujų votų, skirtų pal. Jurgiui pašventinimą. Taip pat išgirsime malones patyrusių žmonių liudijimų.

3. Pirmadienį 10.30 val. šv. Mišias švęsime kartu su Varmijos arkivyskupijos (Olsztyn, Lenkija) pėsčiųjų maldininkų kelionės į Aušros Vartus dalyviais.

4. Atlaidų metu bažnyčios prieangyje pas patarnautoją galima užsisakyti sudėtines šv. Mišias į pal. Jurgį Matulaitį, MIC dėkojant Dievui už suteiktas malones ir prašant palaimos bei sveikatos.

5. Šv. Mišios iškilmių savaitę bus įprasta tvarka. Papildomos šv. Mišios šiokiadieniais bus 12.00 val. Nuo 11.30 vyks maldos palaimintojo Jurgio koplyčioje. Kiekvieną minėjimo dieną po 12 val. Mišių vyks suneštinės vaišės – agapė.

6. Visą atlaidų savaitę nuo pirmadienio iki šeštadienio 10.00 val. Marijampolės Marijonų gimnazijoje vyks konferencijos, skirtos pal. Jurgio Matulaičio minėjimui. Smulkesnė informacija stende.

7. Koplyčia Lūginėje bus atidaryta kiekvieną atlaidų dieną nuo 9.30 iki 18.30 val.

8. Antrąjį atlaidų sekmadienį, liepos 17-ąją, 11 val. šv. Mišių nebus, visus kviečiame į pagrindines šv. Mišias 12.00 val. melstis kartu su Lietuvos vyskupais. 

 

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn