Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2011 m. liepos 17 d.
Paskelbta: 2011-07-16 19:34:30

 

1. Šiandien mūsų bazilikoje – pagrindinė palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio iškilmingo minėjimo, atlaidų, diena. Sumos šv. Mišiose dalyvaus nuncijus Lietuvai Arkivyskupas Luigi Bonazzi, Lietuvos vyskupai. Po šv. Mišių vyks padėkos procesija aplink baziliką.

2. Po procesijos visus kviečiame į suneštines vaišes – agapę. Gros Sasnavos –Lygumų muzikinė grupė.

3. Parapijiečius ir svečius kviečiame aplankyti naujai įkurtą pal. Jurgio Matulaičio muziejų – įėjimas iš šventoriaus pusės, atlaidų proga nemokamas.

4. Šiandien po agapės apie 14.30 val. nuo bažnyčios vyks autobusas į Lūginę, ten, aplankę palaimintojo Jurgio tėviškę, susitelksime pamąstymui ir bendrai maldai.

5. Mūsų bažnyčios prieangyje pas patarnautoją ar seseris vienuoles galima užsisakyti sudėtines šv. Mišias į pal. Jurgį Matulaitį dėkojant Dievui už suteiktas malones bei prašant palaimos ir sveikatos. Taip pat galima įsigyti knygas, susijusias su Palaimintuoju.

6. Yra gautas naujas dvigubas Artumos numeris, kaina 5 Lt. Taip pat yra naujas Magnificat.

7. Ateinančią savaitę Bažnyčia mini:
• Penktadienį, liepos 22 d., šv. Mariją Magdalietę;
• Šeštadienį, liepos 23 d., šv. Brigitą, vienuolę, Europos globėją;

8. Liepos 25 – 31 dienomis Marijampolėje vyks grigališkojo choralo savaitė. Kiekvieną dieną 12 val. bus papildomos šv. Mišios, kviečiame dalyvauti.

9. Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie prisidėjo prie šios šventės rengimo savo pasiaukojančiu darbu, malda ar auka. Teatlygina jums visagalis Dievas.

 

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn