Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

Liepos 24–31 d. MARIJAMPOLĖJE BURIASI GRIGALIŠKOJO CHORALO MĖGĖJAI
Paskelbta: 2011-07-19 14:32:55

 

Liepos 24 dieną Vilkaviškio vyskupijos pastoraciniame centre, įsikūrusiame dalyje istorinio Marijonų vienuolyno, prasidės Grigališkojo choralo savaitė MARIJAMPOLĖ 2011, kurią organizuoja Vilniaus Šv. Kazimiero grigališkojo choralo studija.

Ši savaitė – jau šeštąjį kartą Pažaislio vienuolyne 2006 metais atnaujinti tradiciniai grigališkojo choralo kursai, sukviečiantys muzikos mokytojus, vargonininkus, bažnytinių grigališkųjų ir kitų chorų choristus, visus besidominčius šiuo tradiciniu viduramžių bažnyčios giedojimu. Savaitė – vasaros akademija, kurios metu klausomasi teorinių paskaitų (skaitomi grigališkojo choralo, katalikų liturgijos kursai), vyksta praktiniai giedojimo užsiėmimai, dalyvaujama liturginėse valandose, Mišiose, dvasinėse konferencijose, aplankomas Palendrių šv. Benedikto vienuolynas. Mišios aukojamos ir liturginės valandos giedamos lotynų kalba.

Šiemet Savaitės vyriausiasis mokytojas bus Alexander Markus Schweitzer - teologas, muzikas. Jis baigė Popiežiškąjį sakralinės muzikos institutą Romoje (Istituto Pontificio di Musica Sacra), studijavo Miunchene pas prof. J.B. Goeschlį. 1987-1989 m. vadovavo Schola Anselmiana chorui Romoje, 1989-1994 m. - Choralschola St. Ottilien Vokietijoje. Nuo 1998 m. vadovauja Oslo (Norvegija) katalikų katedros grigališkajam vyrų chorui "Consortium vocale". Dėsto grigališkąjį choralą Vokietijoje, Norvegijoje, Italijoje. Yra Tarptautinės grigališkojo choralo studijų asociacijos (Associazione Internazionale Studi di Canto Gregoriano - AISCGre) valdybos narys. Katalikų biblijos federacijos (CBF) generalinis sekretorius.

Jam talkins ir paskaitas apie liturgiją ir choralo interpretaciją skaitys kun. dr. Mariusz Białkowski. Poznanės A. Mickevičiaus universiteto ir Metropolinės kunigų seminarijos dėstytojas, Poznanės arkivyskupijos liturginės muzikos komisijos pirmininkas. AISCGre Lenkijos skyriaus pirmininkas, grigališkojo choro „Canticum cordium“ vadovas. Taip pat kun. Vilius Sikorskas, Savaitės dvasios tėvas. Vytauto Didžiojo universiteto ir Kauno metropolinės kunigų seminarijos dėstytojas, skaitys paskaitas apie liturgiją, ves dvasines konferencijas, rūpinasi Savaitės dalyvių sielovada. Mokytis giedoti padės Lietuvos grigališkųjų chorų vadovai.

Savaitę globoja Vilkaviškio vyskupijos ordinaras vysk. Rimantas Norvila. Rengiant Savaitę talkina Vilkaviškio vyskupijos pastoracinis centras, remia Lietuvos Respublikos kultūros rėmimo fondas, Marijampolės savivaldybė, Vilniaus arkikatedra bazilika, Marijos radijas, kiti geradariai.

Liepos 30 dieną, šeštadienį, 19 val. Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo bazilikoje jungtinis savaitės dalyvių choras, susibūręs į grigališkąjį chorą „Cantores Montis Pacis“, vadovaujamą Savaitės mokytojo A. M. Schweitzer‘io, surengs grigališkojo choralo ir vargonų muzikos koncertą Sūduvos krašto visuomenei bei sakralinės muzikos mylėtojams. Koncerto tema – Marija – Žodžio įkūnytoja. Koncerte skambės grigališkojo choralo giesmės Švč. Mergelei Marijai. Vargonuos Tarptautinio M.K. Čiurlionio konkurso laureatė Jurgita Kazakevičiūtė, kuri atliks prancūzų autorių Naji Hakim, Olivier Messiaen‘o (1908–1992) ir Marcel Dupré (1886–1971) kūrinius. 

radiovaticana.org/lt

 

aukštyn