Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2011 m. liepos 24 d.
Paskelbta: 2011-07-26 18:12:59

 

1. Liepos 25 – 31 dienomis Marijampolėje vyks grigališkojo choralo savaitė. Kiekvieną dieną 12 val., išskyrus trečiadienį, bus papildomos šv. Mišios, kviečiame dalyvauti.

2. Ateinatį šeštadienį, liepos 30 d., 19 val. grigališkojo choralo savaitės choralistai kviečia į sakralinės muzikos valandą. Tema: Marija – Žodžio įkūnytoja. Skambės grigališkojo choralo giesmės, vargonų muzika.

3. Ateinančią savaitę Bažnyčia mini:

  • Pirmadienį – šv. Jokūbą, apaštalą;
  • Antradienį, liepos 26 d., Švč. Marijos gimdytojų minėjimo proga mūsų bazilikoje Šv. Mišiose 12.00 val. melsimės už gyv. ir mir. Onas.
  • Ketvirtadienį, liepos 29 d., – šv. Mortą.

3. Ateinantį sekmadienį, liepos 31 d., Kryžių kalne vyks atlaidai.

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

aukštyn