Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2011 m. rugpjūčio 7 d.
Paskelbta: 2011-08-08 20:44:22

 

1. Ateinančią savaitę Bažnyčia minės:
o antradienį – mergelę kankinę šv. Teresę Benediktą nuo Kryžiaus, Europos Globėją;
o trečiadienį – šv. Lauryną, diakoną, kankinį;
o ketvirtadienį – šv. Klarą, mergelę;

2. Ateinantį penktadienį, rugpjūčio 12 d., 12.00 val. melsimės į pal. Jurgį Matulaitį aukotojų intencijomis, prašant Dievo malonės ir Palaimintojo užtarimo.


Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn