Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2011 m. rugpjūčio 14 d.
Paskelbta: 2011-08-14 15:01:45

 

1. Rytoj, rugpjūčio 15 d., pirmadienį, Bažnyčia švęs Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų privalomas iškilmes (Žolinę). Pamaldos mūsų Bazilikoje bus sekmadienio tvarka. Po kiekvienų šv. Mišių bus šventinami Jūsų atsinešti žolynai. Votyvos šv. Mišių metu NPMM vargdienių seserų įžadų apeigos. Po sumos šv. Mišių bus padėkos procesija aplink bažnyčią. Šių pamaldų dalyviai įprastomis sąlygomis gali pelnyti atlaidus.

2. Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų (Žolinės) atlaidai Pivašiūnuose prasidės rugpjūčio 15 ir tęsis iki 22 d.

3. Rugpjūčio 16 d., ateinantį antradienį, 12.00 val. mūsų bažnyčios Aušros Vartų koplyčioje melsimės į Dievo Gailestingumo Motiną Mergelę Mariją.

4. Ateinantį šeštadienį minimas Šv. Bernardas, abatas. 12.00 val. bus papildomos pamaldos. Melsimės už Baraginės bendruomenę.

 

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn