Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2011 m. rugpjūčio 21 d.
Paskelbta: 2011-08-22 20:32:46

 

1. Ateinantį antradienį, rugpjūčio 23 d., Juodojo kaspino diena. Prisimindami J. Ribentropo – Molotovo aktą, atėmusį Baltijos šalių nepriklausomybę, melsimės už stalinizmo ir fašizmo aukas ir už Tėvynės vienybę. Šv. Mišios bus aukojamos 16.00 val. Kviečiame dalyvauti senjorus, tremtinius, politinius kalinius, šaulius, kitų patriotiškai nusiteikusių organizacijų narius bei visus tikinčiuosius. Po šv. Mišių apie 16.45 val. nuo mūsų bazilikos prasidės eisena į Ramybės parką, kur įvyks minėjimas.

2. Ateinančią savaitę Bažnyčia minės:
• pirmadienį – Švč. Mergelę Mariją Karalienę;
• trečiadienį – šv. Baltramiejų apaštalą;
• penktadienį – šv. Kazimierą, lietuvių jaunimo globėją;
• šeštadienį – šv. Moniką;

3. Yra gautas rugsėjo mėnesio maldynėlis „Magnificat“. Užsisakiusius ar susidomėjusius prašome atsiimti raštinėje.


Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn