Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2011 m. rugpjūčio 28 d.
Paskelbta: 2011-08-27 21:45:17

 

1. Rytoj, pirmadienį, Bažnyčia mini Šv. Jono Krikštytojo nukankinimą.

2. Rugsėjo 1d., ketvirtadienį, 10.00 val. mūsų bažnyčioje pamaldomis naujuosius mokslo metus pradės Marijonų gimnazijos bendruomenė. 12.00 val. šv. Mišiose melsimės už visus mūsų parapijos moksleivius, studentus, jų tėvelius, pedagogus, mokyklų bendruomenių narius. Kviečiame pasimelsti, kad prasidedantys mokslo metai būtų laimingi ir prasmingi.

3. Ateinantį penktadienį, pirmąjį mėnesio penktadienį, 9.30 val. šv. Mišiose melsimės į Švč. Jėzaus Širdį aukotojų ir bažnyčios geradarių intencijomis.

4. Ateinantį šeštadienį Bažnyčia minės šv. Grigalių Didįjį, Bažnyčios mokytoją.

5. Taip pat ateinantį šeštadienį, pirmąjį mėnesio šeštadienį, 9.30 val. šv. Mišiose melsimės į Švč. Mergelę Mariją aukotojų intencijomis.

6. Rugsėjo 4 d., sekmadienį, 12.00 val. šv. Mišiose melsimės už J.E. vyskupą Juozą Žemaitį, MIC, jo 85-erių metų jubiliejaus proga.

7. Ateinančio sekmadienio šv. Mišių rinkliava bus skirta mūsų parapijos ir vyskupijos „Caritui“. Iš šių lėšų organizuojamas vargšų ir vaikų iš dienos centro maitinimas bei globa.

 

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn