Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2011 m. rugsėjo 4 d.
Paskelbta: 2011-09-06 18:19:27

 

1. Šiandien 12.00 val. šv. Mišiose melsimės už J.E. vyskupą Juozą Žemaitį, MIC, jo 85-erių metų jubiliejaus proga.

2. Šio sekmadienio šv. Mišių rinkliava yra skirta mūsų parapijos ir vyskupijos „Caritui“. Iš šių lėšų organizuojamas vargšų ir vaikų iš dienos centro maitinimas bei globa.

3. Ateinantį ketvirtadienį Bažnyčia minės Švč. Mergelės Marijos Gimimo iškilmes (Šilinę). Mūsų bažnyčioje papildomos pamaldos bus 12.00 val. Taip pat ketvirtadienį, rugsėjo 8 d., Šiluvoje prasideda didieji atlaidai, kurie tęsis iki rugsėjo 15 d. Ateinantį šeštadienį, rugsėjo 10 d., organizuojama maldinga kelionė į Šiluvą. Dėl smulkesnės informacijos prašome kreiptis į parduotuvę „Diemedis“.

4. Organizuojamos jaunimo nuo 14 metų (aštuntokų) ir vyresnių bei suaugusiųjų grupės pasiruošti Sutvirtinimo sakramentui. Moksleivius ar jų tėvelius prašome kreiptis į tikybos mokytojus, o suaugusius į parapijos kleboną.

5. Jau yra gautas naujas rugsėjo mėnesio „Artumos“ žurnalo bei maldynėlio „Magnificat“ numeris. Įsigyti kviečiame užeiti į raštinę.


Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn