Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2011 m. rugsėjo 11 d.
Paskelbta: 2011-09-12 19:47:57

 

1. Rytoj 12.00 val. sumos Šv. Mišiose melsimės į pal. Jurgį Matulaitį aukotojų intencijomis, prašant Dievo malonių ir Palaimintojo užtarimo.

2. Antradienį Bažnyčia minės šv. Joną Auksaburnį, vyskupą, Bažnyčios mokytoją. Ateinantį trečiadienį – Švento Kryžiaus išaukštinimo šventė. Vakarinėse pamaldose tikintieji galės priimti palaiminimą Šv. Kryžiaus relikvijomis. Ketvirtadienį – Švč. Mergelė Marija Sopulingoji, mūsų bažnyčios konsekravimo metinės.

3. Ateinantį penktadienį, rugsėjo 16 d., 12.00 val. mūsų bažnyčios Aušros Vartų koplyčioje bus aukojamos šv. Mišios į Švč. Mergelę Mariją Gailestingumo Motiną aukotojų, bažnyčios statytojų ir geradarių intencijomis.

4. Ateinantį sekmadienį, rugsėjo 18 d., 12.00 val. sumos šv. Mišiose melsimės už geradarius ir aukotojus, po šv. Mišių bus pašventintas pal. Jurgio Matulaičio muziejus.


Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn