Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2011 m. rugsėjo 25 d.
Paskelbta: 2011-09-25 19:53:03

 

1. Ateinančią savaitę Bažnyčioje minimi: antradienį šv. Vincentas Paulietis, ketvirtadienį šv. arkangelai Mykolas, Gabrielius, Rapolas, penktadienį šv. Jeronimas, kunigas, šeštadienį šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresė, mergelė, Bažnyčios mokytoja.

2. Pirmąjį spalio mėnesio šeštadienį 9.30 val. šv. Mišiose melsimės į Švč. Mergelę Mariją.

3. Spalio mėnuo yra skiriamas šv. Rožinio maldai. Mūsų bazilikoje Rožinio maldą melsimės kiekvieną vakarą 17.30 val. prieš vakarines šv. Mišias, šeštadieniais, kaip įprasta, 17.00 val. O sekmadieniais po 8 val. šv. Mišių.

4. Mūsų bazilikos titulinius šv. Ark. Mykolo atlaidus švęsime pirmąjį spalio sekmadienį (spalio 2 d.). Po sumos šv. Mišių bus eucharistinė procesija su šv. ark. Mykolo paveikslu.

5. Spalio 3 d. prie šventoriaus vartų vyks mūsų parapijos dienos centro ir seselių vargdienių vaikų globos namų darbelių mugė. Norintiems paremti šią veiklą bus dovanojami vaikų sukurti angeliukai.

6. Vaikams, priėmusiems Pirmąją šv. Komuniją ir norintiems išmokti melstis rožinio malda, organizuojamos rožinio pamokėlės. Pirmasis susitikimas bus Aušros Vartų koplyčioje spalio 3 d. 16.45 val. Vaikai, išmokę rožinio maldą ir noriai dalyvaujantys pamaldose, taps Šv. Rožinio draugijos nariais.

7. Rugsėjo 29 d. 18.30 val. Šventosios šeimos seserų namuose (Alyvų g. 9) prasideda ALFA kursas suaugusiems. Tai vienuolika susitikimų, kurių metu yra klausomasi mokymo, diskutuojama ir draugiškai bendraujama prie arbatos. Tai galimybė atnaujinti arba atrasti tikėjimą ir aptarti svarbiausius gyvenimo klausimus. Kviečiame dalyvauti.

8. Spalio 2 d. po kiekvienų šv. Mišių Šventosios Šeimos seserys pristatys savo veiklą ir rinks aukas Šventosios Šeimos namų koplyčios atkūrimui. Prašome pagal galimybes paremti.


Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn