Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2011 m. spalio 2 d.
Paskelbta: 2011-10-02 17:04:11

 

• Šiandien švenčiame mūsų bazilikos titulinius šv. ark. Mykolo atlaidus. Pamokslus sako Kęstutis Kazimieras Brilius. Po sumos šv. Mišių bus eucharistinė procesija.

• Šiandien prie šventoriaus vartų vyksta mūsų parapijos Dienos centro ir seselių vargdienių vaikų globos namų darbelių mugė. Norintiems paremti šią veiklą bus dovanojami vaikų sukurti angeliukai ir kiti darbeliai.

• Šiandien po kiekvienų šv. Mišių Šventosios Šeimos seselės pristatys savo veiklą ir rinks aukas Šventosios Šeimos seserų namų koplyčios atkūrimui. Prašome pagal galimybes paremti.

• Ateinančią savaitę Bažnyčia mini: antradienį – šv. Pranciškų Asyžietį, trečiadienį – šv. Faustiną Kovalską, vienuolę, penktadienį – Rožinio Švč. Mergelę Mariją.

• Spalio mėnuo yra skiriamas šv. Rožinio maldai. Mūsų bazilikoje Rožinio malda melsimės kiekvieną vakarą 17.30 val., prieš vakarines šv. Mišias, šeštadieniais, kaip įprasta, 17.00 val. O sekmadieniais po 8 val. šv. Mišių. Kviečiame ateiti kasdien ir šv. Rožinį melstis bendruomenėje.

• Vaikams, priėmusiems Pirmąją šv. Komuniją, norintiems išmokti melstis Rožinio malda, organizuojamos rožinio pamokėlės. Pirmasis susitikimas bus spalio 3 d., pirmadienį, 16.45 val. Aušros Vartų koplyčioje. Vaikai, išmokę Rožinio maldą ir noriai dalyvaujantys pamaldose, taps Šv. Rožinio draugijos nariais.

• Kitą savaitę bus pradėtas bažnyčios laiptų remontas. Todėl laikinai įėjimas į bažnyčią bus per šonines Jėzaus Širdies koplyčios duris.

 

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn