Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2011 m. spalio 9 d.
Paskelbta: 2011-10-11 19:16:27

 

1. Mūsų bažnyčioje yra Gailestingojo Jėzaus paveikslas, kuris bus čia iki kito sekmadienio. Šv. Seseriai Faustinai apsireiškęs Jėzus pasakė, kad kiekvienas, kas pagerbs Jį per šį paveikslą, nepražus. Po sumos šv. Mišių melsimės gailestingumo vainikėliu.

2. Šiandien 16.30 val. mūsų bažnyčioje prasideda Kauno religinės muzikos centro organizuojamas jau penktas festivalis „Skamba Sūduvos vargonai“. Lietuvos ir užsienio atlikėjus girdėsime keturis sekmadienius iš eilės. Šiandien festivalį pradės svečias iš JAV, Indianos universiteto profesorius, pasaulinio garso atlikėjas Colin Mark Andrews. Šiame koncerte dalyvaus ir Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro solistė, smuikininkė Barbora Domarkaitė.

3. Spalio mėnuo yra skiriamas šv. Rožinio maldai. Mūsų bazilikoje Rožinio malda meldžiamės kiekvieną vakarą 17.30 val. prieš vakarines šv. Mišias, šeštadieniais, kaip įprasta, 17.00 val. O sekmadieniais po 8 val. šv. Mišių. Kviečiame ateiti kasdien ir šv. Rožinį melstis bendruomenėje.

4. Ateinantį trečiadienį, spalio 12 d., 12.00 val. melsimės į pal. Jurgį Matulaitį aukotojų intencijomis, prašydami Dievo palaimos ir užtarimo.

5. Šeštadienį , spalio 15 d., Bažnyčia mini šv. Jėzaus Teresę (Avilietę), mergelę, Bažnyčios mokytoją.

6. Ateinantis sekmadienis - misijų sekmadienis, rinkliavos skiriamos misijų veiklai paremti.

7. Artėja Vėlinės – Visų mirusiųjų paminėjimo diena. Kitą sekmadienį bus galima paaukoti Vėlinių oktavos šv. Mišioms už mirusiuosius artimuosius.

8. Tvarkomi mūsų bažnyčios laiptai. Dedamos granitinės pakopos, todėl uždarytas pagrindinis įėjimas. Darbai neturėtų ilgai užtrukti. Dėkojame už jūsų aukas, kurias skiriate bažnyčios remontui. Asmeniniai aukotojai yra įrašomi į geradarių knygą, už juos meldžiamės. Teatlygina jums Gerasis Viešpats.


Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn